Tafel Enkenbach-Alsenborn

Foreign Guests

Our Mission

Our Tafel is a non-profit, all-volunteer organization that does not receive any financial support from the government. Our aim is to help needy members of our community while also lessening waste in our food industry system. We serve customers in the 8 villages comprising the Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn: Enkenbach-Alsenborn, Fischbach, Frankenstein, Hochspeyer, Mehlingen, Neuhemsbach, Sembach und Waldleiningen.

In order to become one of our customers you must currently receive assistance from the German government and be a registered resident of one of these 8 villages. You may register to receive goods from our food bank either on Tuesdays or Thursdays from 10-12 o’clock. Please make sure that you bring supporting documents to prove your eligibility.

Once approved you will receive a membership card and be assigned a pick-up day – either on a Tuesday or Thursday afternoon at alternating times between 15:30 and 17:00 hrs. Please note that the items we distribute have been donated as surplus goods by local supermarkets, bakeries and drug stores.

We charge a nominal fee at each pick-up of 1.00 Euro per adult and 50 cents per child in order to cover our operating expenses. The amount and type of food you get depends on what we receive from our donors that particular week.

Second-Hand-Shop

We also run a second-hand shop every Tuesday and Thursday afternoon from 3:30 to 5 pm. where you can find used clothing and donated household items for a small price.

Learning German

If you are interested in learning or improving your German please join us on Wednesday evenings from 7-8 pm for a conversational German Café.

If you are new to the German language you can ask for help from one of our retired teachers who volunteer to teach introductory German on an individual basis. After school help for the children of our customers might also be arranged. Please ask if you or your children need assistance.

Volunteers

Finally, we always welcome volunteers. Please feel free to join us if you are interested in helping others and getting to know our volunteers in a supportive and inclusive environment.

We do not discriminate on the basis of race, religion or national origin. All are welcome, either as customers and/or as volunteer helpers. Please contact us if you wish to join our team of volunteers.

Misyonumuz

Bizim Tafel kâr amacı gütmeyen, tamamı gönüllülerden oluşan ve devletten herhangi bir mali destek almayan bir kuruluştur. Amacımız, toplumumuzun ihtiyaç sahibi üyelerine yardım etmek ve aynı zamanda gıda endüstrisi sistemimizdeki israfı azaltmaktır. Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn’u oluşturan 8 köydeki müşterilere hizmet veriyoruz: Enkenbach-Alsenborn, Fischbach, Frankenstein, Hochspeyer, Mehlingen, Neuhemsbach, Sembach ve Waldleiningen.

Müşterilerimizden biri olabilmek için şu anda Alman hükümetinden yardım alıyor olmanız ve bu 8 köyden birinde kayıtlı ikamet ediyor olmanız gerekmektedir. Gıda bankamızdan ürün almak için Salı ya da Perşembe günleri saat 10-12 arasında kayıt yaptırabilirsiniz. Lütfen uygunluğunuzu kanıtlamak için destekleyici belgeler getirdiğinizden emin olun.

Onaylandıktan sonra size bir üyelik kartı verilecek ve Salı ya da Perşembe öğleden sonra 15:30 ile 17:00 saatleri arasında dönüşümlü olarak bir teslim alma günü belirlenecektir. Dağıttığımız ürünlerin yerel süpermarketler, fırınlar ve eczaneler tarafından ihtiyaç fazlası olarak bağışlandığını lütfen unutmayın.

İşletme giderlerimizi karşılamak için her teslim alma işleminde yetişkin başına 1.00 Euro ve çocuk başına 50 cent gibi cüzi bir ücret alıyoruz. Alacağınız yiyecek miktarı ve türü, o hafta bağışçılarımızdan ne aldığımıza bağlıdır.

İkinci El Dükkânı

Ayrıca her Salı ve Perşembe öğleden sonra saat 15:30 ile 17:00 arasında ikinci el kıyafetler ve bağışlanan ev eşyalarını küçük bir ücret karşılığında bulabileceğiniz bir ikinci el dükkanı işletiyoruz.

Almanca Öğrenmek

Almanca öğrenmek veya Almancanızı geliştirmek istiyorsanız, lütfen Çarşamba akşamları saat 7-8 arasında sohbet amaçlı Almanca Kafe için bize katılın.

Almancaya yeni başladıysanız, bireysel olarak Almanca’ya giriş dersleri vermek üzere gönüllü olan emekli öğretmenlerimizden yardım isteyebilirsiniz. Müşterilerimizin çocukları için okul sonrası yardım da düzenlenebilir. Sizin veya çocuklarınızın yardıma ihtiyacı olup olmadığını lütfen sorunuz.

Gönüllüler

Son olarak, gönüllüleri her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. Başkalarına yardım etmek ve destekleyici ve kapsayıcı bir ortamda gönüllülerimizi tanımakla ilgileniyorsanız lütfen bize katılmaktan çekinmeyin.

Irk, din veya ulusal köken temelinde ayrımcılık yapmıyoruz. Müşteri ve/veya gönüllü yardımcı olarak herkese kapımız açıktır. Gönüllü ekibimize katılmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.

Наша місія

Наш Тафель – це неприбуткова, повністю волонтерська організація, яка не отримує жодної фінансової підтримки від держави. Наша мета – допомогти нужденним членам нашої громади, а також зменшити кількість відходів у нашій системі харчової промисловості. Ми обслуговуємо клієнтів у 8 селах, що входять до складу громади Енкенбах-Альзенборн: Енкенбах-Альзенборн, Фішбах, Франкенштайн, Хохспайер, Мелінген, Нойхемсбах, Зембах та Вальдлейнінген.

Для того, щоб стати одним з наших клієнтів, ви повинні отримувати допомогу від німецького уряду та бути зареєстрованим мешканцем одного з цих 8 населених пунктів. Ви можете зареєструватися для отримання продуктів з нашого продовольчого банку по вівторках або четвергах з 10-12 години. Будь ласка, переконайтеся, що ви маєте при собі документи, які підтверджують ваше право на отримання продуктів.

Після схвалення ви отримаєте членську картку та призначите день отримання продуктів – у вівторок або четвер у другій половині дня по черзі між 15:30 та 17:00 годинами. Зверніть увагу, що продукти, які ми роздаємо, були передані нам як надлишки товарів місцевими супермаркетами, пекарнями та аптеками.

Ми стягуємо номінальну плату за кожне роздавання в розмірі 1,00 євро з дорослого і 50 центів з дитини, щоб покрити наші операційні витрати. Кількість і тип їжі, яку ви отримуєте, залежить від того, що ми отримуємо від наших жертводавців протягом конкретного тижня.

Секонд-хенд

Щовівторка та щочетверга з 15:30 до 17:00 у нас працює магазин секонд-хенду, де ви можете знайти вживаний одяг та пожертвувані предмети побуту за невелику ціну.

Вивчення німецької мови

Якщо ви зацікавлені у вивченні або вдосконаленні німецької мови, будь ласка, приєднуйтесь до нас у середу ввечері з 19:00 до 20:00 у розмовній німецькій кав’ярні.

Якщо ви новачок у німецькій мові, ви можете звернутися за допомогою до одного з наших викладачів-пенсіонерів, які на добровільних засадах викладають початковий курс німецької мови на індивідуальній основі. Для дітей наших клієнтів також може бути організована допомога після уроків. Будь ласка, зверніться до нас, якщо вам або вашим дітям потрібна допомога.

Волонтери

Нарешті, ми завжди раді волонтерам. Будь ласка, приєднуйтесь до нас, якщо ви зацікавлені в допомозі іншим і хочете познайомитися з нашими волонтерами в сприятливому та інклюзивному середовищі.

Ми не дискримінуємо за ознакою раси, релігії чи національного походження. Ми вітаємо всіх, як клієнтів та/або волонтерів. Будь ласка, зв’яжіться з нами, якщо ви хочете приєднатися до нашої команди волонтерів.

Nuestra misión

Nuestro Tafel es una organización sin ánimo de lucro, formada exclusivamente por voluntarios, que no recibe ninguna ayuda económica del gobierno. Nuestro objetivo es ayudar a los miembros necesitados de nuestra comunidad y, al mismo tiempo, reducir los residuos en nuestro sistema de industria alimentaria. Atendemos a clientes de los 8 pueblos que componen el Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn: Enkenbach-Alsenborn, Fischbach, Frankenstein, Hochspeyer, Mehlingen, Neuhemsbach, Sembach y Waldleiningen.

Para ser uno de nuestros clientes debe recibir actualmente ayudas del Gobierno alemán y estar empadronado en uno de estos 8 pueblos. Puede inscribirse para recibir productos de nuestro banco de alimentos los martes o jueves de 10 a 12 horas. Por favor, asegúrese de traer los documentos justificativos para demostrar su elegibilidad.

Una vez aprobado, recibirás una tarjeta de socio y se te asignará un día de recogida: un martes o un jueves por la tarde en horario alterno entre las 15.30 y las 17.00 horas. Tenga en cuenta que los artículos que distribuimos han sido donados como excedentes por supermercados, panaderías y farmacias locales.

En cada recogida cobramos una tasa simbólica de 1,00 euro por adulto y 50 céntimos por niño para cubrir nuestros gastos de funcionamiento. La cantidad y el tipo de alimentos que se recogen dependen de lo que recibamos de nuestros donantes esa semana en particular.

Tienda de segunda mano

También tenemos una tienda de segunda mano todos los martes y jueves por la tarde, de 15.30 a 17.00 h., donde puedes encontrar ropa usada y artículos domésticos donados por un módico precio.

Aprender alemán

Si está interesado en aprender o mejorar su alemán, únase a nosotros los miércoles por la tarde, de 19.00 a 20.00 horas, en un café alemán de conversación.

Si es usted nuevo en la lengua alemana, puede pedir ayuda a uno de nuestros profesores jubilados que se ofrecen voluntarios para enseñar alemán introductorio de forma individual. También se puede organizar ayuda extraescolar para los hijos de nuestros clientes. Si usted o sus hijos necesitan ayuda, consúltenos.

Voluntarios

Por último, siempre son bienvenidos los voluntarios. No dude en unirse a nosotros si le interesa ayudar a los demás y conocer a nuestros voluntarios en un entorno solidario e integrador.

No discriminamos por motivos de raza, religión u origen nacional. Todos son bienvenidos, ya sea como clientes y/o como ayudantes voluntarios. Póngase en contacto con nosotros si desea unirse a nuestro equipo de voluntarios.

مهمتنا

تافلنا هي منظمة غير ربحية جميع أعضائها من المتطوعين ولا تتلقى أي دعم مالي من الحكومة. هدفنا هو مساعدة المحتاجين من أفراد مجتمعنا مع تقليل الهدر في نظام صناعة الأغذية لدينا. نحن نخدم العملاء في القرى الثماني التي تتألف منها منطقة فيرباندسجماينده إنكنباخ-ألسنبورن: Enkenbach-Alsenborn، وFischbach، وFrenchenstein، وHochspeyer، وMehlingen، وNeuhemesbach، وSembach وWaldleiningen.

لكي تصبح أحد عملائنا يجب أن تتلقى حاليًا مساعدة من الحكومة الألمانية وأن تكون مقيمًا مسجلاً في إحدى هذه القرى الثمانية. يمكنك التسجيل لاستلام السلع من بنك الطعام لدينا إما أيام الثلاثاء أو الخميس من الساعة 10-12 ظهراً. يرجى التأكد من إحضار المستندات الداعمة لإثبات أهليتك.

بمجرد الموافقة على تسجيلك ستحصل على بطاقة عضوية وسيتم تعيين يوم استلام – إما يوم الثلاثاء أو الخميس بعد الظهر في أوقات متناوبة بين الساعة 15:30 و17:00. يرجى ملاحظة أن المواد التي نقوم بتوزيعها قد تم التبرع بها كفائض من محلات السوبر ماركت المحلية والمخابز ومخازن الأدوية.

نحن نفرض رسومًا رمزية في كل عملية استلام بقيمة 1.00 يورو لكل شخص بالغ و50 سنتًا لكل طفل من أجل تغطية نفقات التشغيل. وتعتمد كمية ونوع الطعام الذي تحصل عليه على ما نتلقاه من المتبرعين في ذلك الأسبوع بالتحديد.

المتجر المستعمل

ندير أيضاً متجراً للأغراض المستعملة كل ثلاثاء وخميس بعد الظهر من الساعة 3:30 إلى 5 مساءً.

تعلم اللغة الألمانية

إذا كنت مهتمًا بتعلم اللغة الألمانية أو تحسين لغتك الألمانية، يُرجى الانضمام إلينا في أمسيات الأربعاء من الساعة 7 إلى 8 مساءً في مقهى لتعليم اللغة الألمانية.

إذا كنت جديداً على اللغة الألمانية يمكنك طلب المساعدة من أحد مدرسينا المتقاعدين الذين يتطوعون لتعليم اللغة الألمانية التمهيدية على أساس فردي. كما يمكن ترتيب مساعدة بعد المدرسة لأطفال عملائنا بعد المدرسة. يرجى الاستفسار إذا كنت أنت أو أطفالك بحاجة إلى مساعدة.

المتطوعون

وأخيراً، نرحب دائماً بالمتطوعين. لا تتردد في الانضمام إلينا إذا كنت مهتمًا بمساعدة الآخرين والتعرف على متطوعينا في بيئة داعمة وشاملة.

نحن لا نميز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي. نرحب بالجميع، سواء كعملاء و/أو كمساعدين متطوعين. يرجى الاتصال بنا إذا كنت ترغب في الانضمام إلى فريق المتطوعين لدينا.